Aktualności Aktualności

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie projektu zagospodarowania oraz dostawę i montaż wyposażenia dla biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zagospodarowania oraz montaż, dostawa i wniesienie mebli biurowych i gabinetowych, krzeseł i foteli obrotowych trudnozapalnych, ergonomicznych i wygodnych oraz regałów archiwizacyjnych malowanych proszkowo do wybranych pomieszczeniach biurowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (RDLP w Warszawie).

Meble powinny nawiązywać kolorystyką i rysunkiem do stylu mebli będących w uposażeniu części pomieszczeń gabinetowych biura, tj. przypominać rysunek i barwę drewna klonu lub też dla jednego z pomieszczeń dębu. Meble należy wypoziomować, część z nich przykotwić do ścian, skręcić ze sobą. Regały muszą być montowane na miejscu. Meble należy dostosować do krzywizn ścian oraz różnicy wysokości. W zakresie potwierdzenia kolorystyki i uszczegółowienia zapytania możliwe jest umówienie spotkania ze wskazanym do kontaktu pracownikiem biura. Meble powinny wykorzystać maksymalnie dostępną przestrzeń biurową, szczególnie w zakresie wysokości biura. Zaleca się by szafy wysokie np. z nadstawkami miały wysokość 260 cm (+/- 2 cm). Doposażenie meblowe pomieszczeń biurowych ma przede wszystkim zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracy pracowników oraz wpisywać się w ogólnie przyjęta aranżację i estetykę biura.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego znajduje się w załączonym poniżej pliku.

 

Wymagania dotyczące oferty:

  1. W ofercie powinny się znaleźć: meble i ich wycena w kwotach netto i brutto z wyszczególnieniem cen przypisanych odpowiednio do poszczególnych mebli, z podziałem na poszczególne pomieszczenia i całościowym podsumowaniem.
  2. Forma złożenia oferty – drogą elektroniczną na adres: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl oraz do wiadomości na adres e-mail:  administracja@warszawa.lasy.gov.pl
  3. Termin składania ofert – do 26 maja 2021 r.
  4. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
  5. Zapewnienie montażu mebli i dostosowanie ich do powierzchni poszczególnych pomieszczeń biurowych.

Nadleśnictwa i inne

 

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy