Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe obejmują tereny o wyjątkowych wartościach przyrodniczych, historycznych, kulturowych i szczególnych walorach krajobrazowych.

Na terenie RDLP w Warszawie znajdują się trzy parki krajobrazowe:

  • Mazowiecki,
  • Chojnowski
  • Nadbużański

zajmujące powierzchnię blisko 24 tys. ha, co stanowi około 13 % powierzchni Dyrekcji.