Aktualności Aktualności

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Warszawie położona jest w centralnej części Polski. Administruje lasami na terenie województwa mazowieckiego oraz małym fragmentem lasów w województwie lubelskim.

Większe kompleksy leśne znajdują się w północnej i wschodniej części obszaru dyrekcji, na terenie Nadleśnictwo Pułtusk, Wyszków, Ostrów Mazowiecka i Łuków. Są to tereny Puszczy Kurpiowskiej, Puszczy Białej i Lasów Łukowskich.

Środkowa część regionu to obszar aglomeracji Warszawy. Lasy otaczające stolicę mają szczególne znaczenie dla społeczeństwa. Wspólnie z Kampinoskim Parkiem Narodowym stanowią swoisty zielony filtr otaczający miasto. To one zapewniają stałe dostawy świeżego, czystego powietrza, ograniczają hałas. Podwarszawskie lasy są także cenionym miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców stolicy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym warszawscy leśnicy przygotowali szereg udogodnień pozwalających komfortowo korzystać z lasu, prowadzą również aktywną edukację leśną.

Charakterystycznymi cechami terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie są: znaczne rozczłonkowanie kompleksów leśnych oraz duży udział lasów niepaństwowych, w dużej części nadzorowanych przez nadleśnictwa. Ogólna powierzchnia lasów (LP) to nieco ponad 188 tysiący ha. Lasy innych własności zajmują blisko 221 tysięcy ha. Lesistość obszaru RDLP w Warszawie wynosi 24,7%.

Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie podzielony jest na 14 nadleśnictw.