Aktualności Aktualności

ZAJĄC W PORĘ ODNALEZIONY I UWOLNIONY

W minioną niedzielę na terenie Nadleśnictwie Siedlce myśliwi z lokalnego koła łowieckiego przeprowadzili rutynową akcję przeszukiwania lasów pod kątem wnyków. "Niestety" skuteczność mieli dużą, ponieważ oprócz kilku sztuk wnyków, znaleźli też zająca złapanego na metalową linkę.

Dla tych, którzy nie wiedzą: większość wnyków to pętle z drutu lub stalowej linki. Umieszczane są najczęściej na ziemi lub na wysokości głowy zwierzęcia i przyczepione do pniaka lub specjalnie wbitego palika. Zakładane są z reguły grupowo po kilka, a nawet kilkadziesiąt na przesmykach, którymi porusza się zwierzyna.

Tym razem z pomocą myśliwych udało się uwolnić zająca, który cały, lecz mocno przestraszony oddalił się do lasu. Leśnicy podczas swojej pracy (ale i czasu wolnego) oraz myśliwi spotykają te zakazane formy uśmiercania dzikich zwierząt w różnych, często mało dostępnych miejscach w lesie i na jego obrzeżach.

Pamiętajmy, że w przypadku znalezienia w lesie takich pułapek na zwierzęta należy niezwłocznie zawiadomić leśników lub policję. Nie należy samodzielnie zdejmować ani zabierać ze sobą wnyków, ale zapamiętać lub dobrze oznaczyć miejsce ich znalezienia. Można ostrożnie zaciągnąć pętlę, aby unieszkodliwić niebezpieczny wnyk do czasu przybycia odpowiednich służb.


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Polecamy Polecamy