Aktualności Aktualności

Wspólnie zadbają o bezpieczeństwo lasów i zwierzyny

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie i Państwowa Straż Łowiecka województwa mazowieckiego będą współdziałały w zwalczeniu szkodnictwa leśnego i łowieckiego na terenie obwodów łowieckich położonych w zasięgu RDLP w Warszawie.

            Porozumienie w tej sprawie podpisali wczoraj, w siedzibie RDLP w Warszawie, Marek Roman – dyrektor RDLP w Warszawie i Marek Kret – Komendant Wojewódzki PSŁ w Warszawie. W ramach współpracy leśnicy i strażnicy łowieccy będą przekazywali sobie informacje o rejonach zagrożonych szkodnictwem leśnym i łowieckim, organizowane będą wspólne patrole w obwodach łowieckich, a także spotkania szkoleniowe.

            W 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego ujawniono kilkanaście przypadków kłusownictwa. Ofiarami kłusowników padły: jelenie, łosie, dziki i sarny. Kłusownictwo to nie tylko straty materialne, ale również olbrzymie cierpienia zwierząt powolnie konających w zakładanych wnykach i potrzaskach.

            Warto podkreślić, że w tym samym okresie Straż Leśna usunęła z lasu 111 narzędzi kłusowniczych – wnyków, sideł i potrzasków. Rozkładane w lasach urządzenia stanowią zagrożenie nie tylko dla zwierzyny, ale również ludzi wypoczywających na terenach leśnych.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy