Aktualności Aktualności

Wspólnie chronimy pachnicę dębową

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w zasięgu Nadleśnictwa Jabłonna w pniu jednego z drzew stwierdzono obecność pachnicy dębowej – bardzo rzadkiego gatunku chrząszcza, który został umieszczony przez Światową Unię Ochrony Przyrody na czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem.

Drzewo zlokalizowane w pobliży szkoły, ze względu na swój stan zdrowotny, stanowiło zagrożenie dla uczniów i było zakwalifikowane do wycięcia. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie podjęła decyzję o przeniesieniu pnia w miejsce naturalnego środowiska występowania pachnicy dębowej. W obecności dr. hab. Tomasza Jaworskiego z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz pracowników Nadleśnictwa Jabłonna drzewo usunięto. Leśnicy zabezpieczyli larwy pachnicy, po czym pień przetransportowano do kompleksu leśnego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Nowego Dworu Mazowieckiego, będącego obszarem Natura 2000 funkcjonującym pod nazwą Ostoja Nowodworska.

Pachnica dębowa pierwotnie związana była z lasami naturalnymi, obfitującymi w stare, dziuplaste drzewa rosnące w dobrze nasłonecznionych lukach. Gatunek ten został umieszczony w Załączniku II Dyrektywy Środowiskowej jako gatunek o pierwszorzędnym znaczeniu (priorytetowy). Pachnica została ujęta w krajowych czerwonych listach i księgach gatunków zagrożonych we wszystkich krajach zasięgu występowania. W Polsce przyznano jej kategorię zagrożenia VU.


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Polecamy Polecamy