Aktualności Aktualności

Światowy Dzień Mokradeł 2024

2 lutego 2024 r. przypada Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetland Day). Tegoroczne święto odbywa się pod hasłem „Mokradła i dobrostan człowieka”.

Do ustanowienia tego dnia przyczyniła się podpisana 2 lutego 1971 roku „Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”, zwana od miejsca jej podpisania Konwencją Ramsarską. Celem tej konwencji jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł. Aby to osiągnąć potrzebne są działania na szczeblu lokalnym, krajowym, a także współpraca międzynarodowa.

Mając świadomość jak ważną rolę pełnią podmokłe siedliska, leśnicy angażują się w odtwarzanie ekosystemów wodnych na terenach leśnych. Realizują ten cel w ramach projektów adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu oraz ochrony gatunków i siedlisk. Kluczowy jest fakt, że lasy pełnią ważną rolę wodochronną, stanowią naturalny rezerwuar wody niezbędny dla ekosystemu.

Wszystkie aspekty dobrostanu człowieka (fizyczny, psychiczny i środowiskowy) powiązane są z dobrym stanem terenów podmokłych na całym świecie. Przez tysiące lat zakładano osady w pobliżu mokradeł, aby zyskać dostęp do ryb i innych źródeł pożywienia oraz słodkiej wody do uprawy roślin i chowu zwierząt gospodarskich. Rzeki i strumienie występujące na mokradłach zapewniają substancje bogate w składniki odżywcze, które zasilają rozległy łańcuch pokarmowy. Tereny podmokłe zapewniają miejsca pracy, a rzeki i śródlądowe drogi wodne są niezbędne dla transportu towarów i ludzi. Tam też skupia się turystyka wodna, sport i rekreacja.

Śródleśne tereny podmokłe sprzyjają zachowaniu czystej wody, utrzymaniu czystości powietrza, a także ochronie przed ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi. Mokradła pomagają w adaptacji do zmian klimatu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada na swym terenie cenne siedliska podmokłe m.in. Goździkowe Bagno czy Bagno Całowanie na terenie Nadleśnictwa Celestynów, które stanowią ostoję dla chronionych gatunków roślin, owadów czy ptaków.

Zachęcamy do włączenia się w obchody Światowego Dnia Mokradeł 2024, poniżej dostępne są materiały informacyjne  dot. tego wydarzenia:

https://www.worldwetlandsday.org/

http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Polecamy Polecamy