Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE - DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy, 2 listopada 2023 roku jest dniem wolnym od pracy.

W pozozstałe dni biuro RDLP w Warszawie pracuje bez zmian.

 


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Polecamy Polecamy