Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – drewna, płodów runa leśnego, roślin lub ich części (np. na potrzeby przemysłu farmaceutycznego), choinek i wielu innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Gwarantuje on, że ilość wycinanych drzew nie tylko nie przekroczy możliwości produkcyjnych lasu, lecz także to, że zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu, będzie systematycznie wzrastał. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i ciągłość istnienia.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – polegających na usuwaniu z lasu drzew „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych – polegających na usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – będących konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach, np. huraganowych wiatrów czy opadów mokrego śniegu.