Projekty rozwojowe Projekty rozwojowe

Termomodernizacja budynków

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem oze w budynkach)"

Planowany okres realizacji: 2017-2022 r.

Głównymi celami projektu są:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poprzez:
 • zmniejszenie zużycia energii w budynkach,
 • zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,
 • racjonalizację zużycia zasobów surowców energetycznych,
 • zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym;
 • poprawa standardu użytkowanych obiektów i zmniejszenie kosztów ich użytkowania;
 • podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników;
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla do atmosfery.

Wśród najważniejszych zaplanowanych inwestycji znajdą się m.in.:

 • ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • modernizacja systemów grzewczych, modernizacja źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
 • modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
 • zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu),
 • wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

Wartość projektu

Całkowity budżet projektu to ponad 116 mln zł.

Ze środków funduszu leśnego przewiduje się pokrycie 100% kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją energetyczną budynku, w tym instalacji wraz z montażem (zgodnie z zakresem wskazanym w audycie energetycznym). Pozostałe koszty finansowane będą ze środków własnych jednostek LP.

Nadzór nad realizacją projektu pełni Wydział Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu przez jednostki z zasięgu terytorialnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

W 2017 roku:

 • Termomodernizacja budynku biura Nadleśnictwa Chojnów łącznie z zastosowaniem OZE.

Inwestycja pozwoli na :

 • Roczne oszczędności energii cieplnej na poziomie 333,94 GJ
 • Roczne ograniczenie emisji CO2 na poziomie 32,46 tony
 • Roczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych na poziomie 35 301 zł

W 2018 roku:

 • Termomodernizacja budynku biura Nadleśnictwa Siedlce łącznie z zastosowaniem OZE.
  • Roczne oszczędności energii cieplnej na poziomie 203,6 GJ
  • Roczne ograniczenie emisji CO2 na poziomie 16,4 tony
  • Roczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych na poziomie 34 126 zł

 

 • Termomodernizacja budynku leśniczówki Leśnogóra w Nadleśnictwie Siedlce.
  • Roczne oszczędności energii cieplnej na poziomie 134,6 GJ
  • Roczne ograniczenie emisji CO2 na poziomie 3,5 tony
  • Roczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych na poziomie 9 821 zł

 

 • Termomodernizacja budynku leśniczówki w Nadleśnictwie Łochów.
  • Roczne oszczędności energii cieplnej na poziomie 119,31 GJ
  • Roczne ograniczenie emisji CO2 na poziomie 2,6 tony
  • Roczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych na poziomie 13 077 zł

 

 • Termomodernizacja budynku leśniczówki w Nadleśnictwie Łochów.
  • Roczne oszczędności energii cieplnej na poziomie 130 GJ
  • Roczne ograniczenie emisji CO2 na poziomie 2,55 tony
  • Roczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych na poziomie 13 050 zł

 

W 2019 roku planowane są do wykonania zadania polegające na:

 • Termomodernizacji budynku leśniczówki w Nadleśnictwie Łochów.
 • Termomodernizacji budynku Nadleśnictwa Łuków wraz z montażem OZE.
 • Termomodernizacji budynku Nadleśnictwa Sokołów wraz z montażem OZE.