Projekty rozwojowe Projekty rozwojowe

Pozyskanie kopalin

Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP.

Cele projektu:

  1. Wypracowanie procedur pozwalających na uzyskanie koncesji w zakresie wydobywania kopalin przez jednostki LP, umożliwiającej prowadzenie zakładów górniczych.
  2. Obniżenie kosztów inwestycji drogowych – zabezpieczenie surowca poprzez spółki i zakłady regionalne LP.

Efekt dodatkowy – stworzenie mapy występowania kopalin na obszarze zarządzanym przez PGL LP

Jednostką z zasięgu  terytorialnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie uczestniczącą w projekcie jest Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

Zadaniem ZSLP w Siedlcach jest uzyskanie w ramach projektu 2 koncesji na wydobywanie kopalin.

Wybrane lokalizacje uzyskania koncesji:

1. Złoże „Tosie V” – Tereny Nadleśnictwa Sokołów

2. Złoże „Tosie VI”- Tereny Nadleśnictwa Sokołów

Wszelkie koszty związane z realizacją projektu pokrywane są ze środków Funduszu Leśnego.