Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przeważają siedliska borowe z panującą sosną. Średni wiek lasów na naszym terenie to 62 lata, a przeciętna zasobność przekracza 240 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 60 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, głównie sosny
 • 36 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 4 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 71 proc. – sosna
 • 11 proc. – dąb
 • 8 proc. – brzoza
 • 5 proc. – olsza
 • 1 proc. –  świerk
 • 1 proc. - modrzew
 • 1 proc. - grab
 • 2proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 9 proc. – I klasa
 • 11 proc. – II klasa
 • 25 proc. – III klasa
 • 28 proc. – IV klasa
 • 15 proc. – V klasa
 • 5 proc. – VI klasa
 • 6 proc – VII i strasze