Asset Publisher Asset Publisher

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa serwisowa urządzeń drukujących i kopiujących wraz z dostarczeniem tonerów do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Szczegółowy opis warunków oraz zakres postępowania znajduje się w pliku „Dostawa tonerów i serwis drukarek - Zapytanie ofertowe i formularz” umieszczonym na dole strony.

Ofertę należy przesłać do dnia 03.11.2023 r. do godz. 12:00 na adres administracja@warszawa.lasy.gov.pl.