Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie egzamin - zmiana terminu

Ogłoszenie o egzaminie dla absolwentów ubiegający się o staż pracy w Nadleśnictwie Jabłonna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

W związku ze zgłoszeniem się dużej liczby osób chętnych do odbycia stażu w Nadleśnictwie Jabłonna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, w dniu 18 września 2023 roku (poniedziałek) o godz. 09.00 w biurze RDLP w Warszawie przy  ul. Grochowskiej 278 (wejście od ul. Kamionkowskiej, klatka C, I piętro) odbędzie się egzamin dla kandydatów na staż.

Szczegółowe informacje o egzaminie, w tym zakres tematyczny można znaleźć w pliku do pobrania poniżej.