Aktualności Aktualności

Zapytanie ofertowe - Bitdefender

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym pn.: Odnowienie licencji oprogramowania Bitdefender GravityZone Enterprise Security dla RDLP w Warszawie.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia (do pobrania na dole strony).

Prosimy o przedstawienie oferty na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia - do dnia 21 września 2022 r.

 

Ofertę należy przesyłać na adres e-mail: informatyka@warszawa.lasy.gov.pl.

 

Termin wykonania usługi – 5 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia.