Aktualności Aktualności

Czynna ochrona przyrody w rezerwacie Dębina

W najbliższym czasie w położonym na terenie Nadleśnictwa Drewnica rezerwacie przyrody „Dębina” zostaną wykonane działania ochronne, które pomogą zachować cenne przyrodniczo fragmenty liściastego lasu mieszanego.

Zgodnie z planem ochrony rezerwatu ustanowionym w 2008 r przez Wojewodę Mazowieckiego, podjęte zostaną działania ochronne zmierzające do poprawy sytuacji i zachowania celu ochrony tego obszaru. Prace rozpoczną się w listopadzie br. i będą polegały m.in. na stworzeniu warunków do powstania młodego pokolenia rodzimych dębów stanowiących istotny element chronionego obiektu oraz usuwaniu gatunku obcego – dębu czerwonego.

Całość prac prowadzonych na terenie rezerwatu realizowana jest pod nadzorem i na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej o rezerwacie „Dębina” i prowadzonych w nim pracach można przeczytać w załączonym poniżej dokumencie.

 

Materiały do pobrania