Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
22 517 33 00
22 517 33 62

ul. Grochowska 278

03-841 Warszawa

 

Dyrektor RDLP w Warszawie, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 17:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem RDLP w Warszawie.

 

W sprawach wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej
prosimy o kontakt, w godzinach 8:00 - 14:30,  pod numerem 22 517 33 33

 

KANCELARIA mieści się w pokoju nr 30
 i czynna jest w godzinach 8-15

wejście - klatka C, od ul. Kamionkowskiej

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /pgl_lp_1771/SkrytkaESP

Dyrektor RDLP w Warszawie
Marek Roman
22 517 33 00
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Waldemar Magiera
22 517 33 00
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Robert Jaśkiewicz
22 517 33 00

Sekretariat

Katarzyna Mechocka
Sekretarka
Tel.: 22 517 33 00

Wydział Organizacji i Kadr

Monika Tworek
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 07

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Piotr Odziemczyk
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 14

Zespół ds. Promocji i Mediów

Maciej Pawłowski
Rzecznik prasowy RDLP w Warszawie - Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 34; 698 994 789

Wydział Gospodarki Leśnej

Wojciech Kała
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 38

Wydział Ochrony Lasu

Celina Wielkowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 19

Wydział Gospodarowania Mieniem

Barbara Kulik
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 35

Wydział Ochrony Gruntów Leśnych

Katarzyna Jax
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 20

Wydział Księgowości

Anna Jabłońska
Główny księgowy
Tel.: 22 517 33 25

Wydział Analiz i Planowania

Anna Dawidziuk
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 24

Wydział Gospodarki Drewnem

Beata Łagowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 28

Zespół ds. Rozwoju i Innowacji

Michał Piasecki
Kierownik Zespołu
Tel.: 22 517 33 31

Wydział Informatyki

Robert Filipczak
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 10

Wydział Administracji

Jacek Sagan
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 32