Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
22 517 33 00
22 517 33 62

ul. Grochowska 278

03-841 Warszawa

 

Dyrektor RDLP w Warszawie, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 17:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem RDLP w Warszawie.

 

W sprawach wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej

możliwy kontakt w godzinach 11:00 - 14:30,  pod numerem 22 517 33 33

 

KANCELARIA mieści się w pokoju nr 30
 i czynna jest w godzinach 8-15

wejście - klatka C, od ul. Kamionkowskiej

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /pgl_lp_1771/SkrytkaESP

Dyrektor RDLP w Warszawie
Tomasz Józwiak
22 517 33 00
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Waldemar Magiera
22 517 33 00
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Robert Jaśkiewicz
22 517 33 00

Sekretariat

Katarzyna Mechocka
Sekretarka
Tel.: 22 517 33 00

Wydział Organizacji i Kadr

Monika Tworek
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 07

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Katarzyna Dziadek
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 14

Zespół ds. Promocji i Mediów

Maciej Pawłowski
Rzecznik prasowy RDLP w Warszawie - Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 34; 698 994 789

Wydział Gospodarki Leśnej

Jacek Sagan
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 38

Wydział Ochrony Lasu

Celina Wielkowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 19

Wydział Gospodarowania Mieniem

Barbara Kulik
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 35

Wydział Ochrony Gruntów Leśnych

Katarzyna Jax
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 20

Zespół ds. Społecznych Funkcji Lasów i Ochrony Przyrody

Jakub Dziubecki
Główny spcejalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 22

Samodzielne Stanowisko ds. Urządzania Lasu

Piotr Okapiec
Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 17

Wydział Księgowości

Anna Jabłońska
Główny księgowy
Tel.: 22 517 33 25

Wydział Analiz i Planowania

Anna Dawidziuk
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 24

Wydział Gospodarki Drewnem

Beata Łagowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 28

Wydział Informatyki

Robert Filipczak
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 10

Wydział Administracji

Katarzyna Fujak
p.o. Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 32