Asset Publisher Asset Publisher

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej do lokali i nieruchomości Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Szczegółowy przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku „Dostawa energii elektrycznej - Zapytanie ofertowe” umieszczonym na dole strony.

Ofertę należy złożyć do dnia 04.12.2023 r. do godz. 09:00

 

  1. pocztą elektroniczną na adres:

 

rdlp@warszawa.lasy.gov.pl (w ,,Temacie” przesyłanej wiadomości należy podać: ,,Zapytanie ofertowe na dostawę energii nr EA.270.24.2023”.

 

  1. pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03 841 Warszawa z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe na dostawę energii nr EA.270.24.2023”.

 

W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną/kurierem liczy się data wpływu do Zamawiającego.