Asset Publisher Asset Publisher

Wspólnie przebudowali drogę

W ostatnich dniach listopada odbył się odbiór II etapu inwestycji drogowej zrealizowanej wspólnie przez Gminę Grębków i Nadleśnictwo Siedlce.

            W wyniku wspólnych działań, zapoczątkowanych jeszcze w 2018 roku, przebudowana została część drogi gminnej łączącej miejscowości Jabłonna i Nowa Sucha w gminie Grębków.

W pierwszym etapie wykonano stabilizację betonową oraz ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 1300 m., wykonano również dokumentację pozostałego odcinka drogi.

Inwestycja kontynuowana była w 2019 roku. W ramach drugiego etapu prac przebudowano 1000 mb drogi o szerokości 6 m. Ułożono nową nawierzchnię z tłucznia betonowego, wykonano rowy przydrożne oraz zjazdy do przyległych działek.

Oba etapy przebudowy kosztowały łącznie ponad 600 tysięcy złotych. Lasy Państwowe przekazały na realizację projektu środki w wysokości 310 tysięcy zł.

Nowa droga nie tylko ułatwi siedleckim leśnikom prowadzenie gospodarki leśnej w sąsiadujących z nią kompleksach i przyczyni się do lepszego zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, posłuży również mieszkańcom okolicznych miejscowości.