Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O NABORZE ZEWNĘTRZNYM

Dyrektor RDLP w Warszawie ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko: robotnik obsługi do prowadzenia kancelarii biura RDLP w Warszawie.

Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych oraz biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (znak spr.: DO.101.2.2022).

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej ogłoszeniu.