Asset Publisher Asset Publisher

AKCJA STRAŻY LEŚNEJ "STROISZ"

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Dla Straży Leśnej to okres wytężonej pracy. Tak jak w latach ubiegłych, strażnicy leśni rozpoczęli akcję „Stroisz”. Potrwa ona do 3 listopada.

Stroisz, czyli gałązki drzew i krzewów iglastych są podstawowym materiałem do produkcji wieńców i różnego rodzaju ozdób nagrobnych. Zwiększony popyt na ten materiał roślinny stanowi poważne zagrożenie dla naszych lasów. Zdarza się, że łupem złodziei padają również mchy i widłaki.

Celem akcji podejmowanej przez posterunki Straży Leśnej we współpracy z innymi służbami tj. policja, PSŁ i PSR jest przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskiwaniu gałęzi drzew iglastych oraz innych roślin leśnych wykorzystywanych do celów dekoracyjnych. W ramach akcji przewidziana jest również kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie legalności pochodzenia tych tzw. innych produktów leśnych.