Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
22 517 33 00
22 517 33 62

ul. Grochowska 278

03-841 Warszawa

Dyrektor RDLP w Warszawie
Marek Roman
22 517 33 00
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Waldemar Magiera
22 517 33 00
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Robert Jaśkiewicz
22 517 33 00

Sekretariat

Katarzyna Mechocka
Sekretarka
Tel.: 22 517 33 00

Wydział Organizacji i Kadr

Maryla Gadomska
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 07
Dorota Muras
Starszy specjalista
Tel.: 22 517 33 06
Karolina Banach
Specjalista
Tel.: 22 517 33 56

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Piotr Odziemczyk
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 14
Anna Jabłońska
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 696 748 547
Wojciech Kała
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 14
Andrzej Górnowicz
Inspektor Straży Leśnej
Tel.: 22 517 33 08

Zespół ds. Promocji i Mediów

Maciej Pawłowski
Rzecznik prasowy RDLP w Warszawie - p.o.Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 34
Zbigniew Kamiński
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 47

Wydział Gospodarki Leśnej

Grzegorz Pawłowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 38
Marcin Nalazek
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 17
Katarzyna Dziadek
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 05
Piotr Markiewicz
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 48

Wydział Ochrony Lasu

Piotr Okapiec
p.o. Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 19
Piotr Pychewicz
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 18
Jakub Dziubecki
Starszy specjalista
Tel.: 22 517 33 22
Marcin Rusinowicz
Specjalista
Tel.: 22 517 33 51

Wydział Infrastruktury Leśnej

Andrzej Kur
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 31
Michał Piasecki
Specjalista
Tel.: 22 517 33 09
Piotr Ziemski
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 22 517 33 52

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Andrzej Gutkowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 35
Barbara Kulik
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 04
Bartłomiej Janus
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 59

Wydział Ochrony Gruntów Leśnych

Katarzyna Jax
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 20
Marta Borowska
Specjalista
Tel.: 22 517 33 58
Anna Podlaska
Specjalista
Tel.: 22 517 33 57
Piotr Wajcht
Specjalista
Tel.: 22 517 33 49
Zofia Olejarska
Referent
Tel.: 22 517 33 13
Justyna Kuzemczak
Specjalista
Tel.: 22 517 33 40
Adam Grochowski
Referent
Tel.: 22 517 33 58

Wydział Księgowości

Agnieszka Banasik
Główny księgowy
Tel.: 22 517 33 25
Monika Tworek
Specjalista
Tel.: 22 517 33 39
Grażyna Zarembska
Specjalista
Tel.: 22 517 33 26
Barbara Góralska
Specjalista
Tel.: 22 517 33 15
Beata Szymańska
Specjalista
Tel.: 22 517 33 27

Wydział Analiz i Planowania

Anna Dawidziuk
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 24
Anna Wisłocka
Specjalista
Tel.: 22 517 33 60
Tomasz Hać
Specjalista ds. planowania i bhp
Tel.: 22 517 33 41

Wydział Gospodarki Drewnem

Beata Łagowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 28
Anna Matusik
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 29
Krzysztof Malinowski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 22 517 33 50
Sławomir Wilk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 602 330 817

Wydział Informatyki

Robert Filipczak
Naczelnik Wydziału
Tel.: 22 517 33 10
Michał Mrówczyński
Starszy specjalista
Tel.: 22 517 33 12
Paweł Paszkowski
Specjalista
Tel.: 22 517 33 55

Wydział Administracji

Eliza Osińska
Kierownik Wydziału Administracji
Tel.: 22 517 33 32
Zbigniew Dola
Specjalista
Tel.: 22 517 33 30
Maciej Lenart
Specjalista
Tel.: 22 517 33 33
Karolina Osiejewicz
Robotnik pomocniczy
Tel.: 22 517 33 33
Janusz Syrek
Kierowca