Aktualności Aktualności

Zapytanie ofertowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym pn.: „Dostawa przełącznika Fibre Channel 16 GB/s z 8 modułami SFP 16 Gb/s wraz z fizyczną instalacją i konfiguracją urządzenia w infrastrukturze PGL LP”.

Szczegółowy opis warunków oraz zakres postępowania znajduje się w pliku „Przełącznik – Zaproszenie do składania ofert” umieszczonym na dole strony.

 

Uzupełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia, należy przesłać do końca dnia 27.05.2024r. na adres: informatyka@warszawa.lasy.gov.pl w formie skanu bądź w postaci elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym, profilem zaufanym.


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Polecamy Polecamy