Aktualności Aktualności

Wiatr uszkodził lasy w Nadleśnictwie Drewnica

Ze względu na znaczne uszkodzenie drzewostanów przez wiatry, część lasów Nadleśnictwa Drewnica została objęte okresowym zakazem wstępu do lasu.

Szkody występują na terenie lasów położonych w leśnictwach Rembertów i Leśniakowizna. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z lasów nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica wprowadził okresowy zakaz wstępu na terenach objętych klęską.

Zakaz obowiązuje od 2 lipca do 31 sierpnia 2024 roku.

Szczegółowe informacje o obszarach objętych okresowym zakazem wstępu do lasu można znaleźć na mapach Banku Danych o Lasach.


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Polecamy Polecamy