Aktualności Aktualności

W podwarszawskim Nadleśnictwie Chojnów powstanie nowy obiekt małej retencji

Lasy są niezwykle ważnym elementem naturalnego obiegu i magazynowania wody. Wszystkie warstwy lasu, niczym gąbka, przechwytują i zatrzymują wodę pochodzącą z opadów, by następnie powoli uwalniać ją w okresie suszy.

          Pojawiające się w sezonie letnim nagłe i obfite opady deszczu prowadzą często do niekontrolowanych wezbrań rzek, lokalnych podtopień a nawet powodzi. Część wody opadowej może zostać zgromadzona i zatrzymana m.in. w istniejących na terenach leśnych zbiornikach. Aby poprawić możliwości retencyjne podwarszawskich lasów leśnicy z Nadleśnictwa Chojnów jeszcze w tym roku rozpoczną prace nad odtworzeniem byłych stawów rybnych w Kraśniczej Woli.

          W ramach planowanych prac, leśnicy przebudują istniejące oraz wybudują nowe urządzenia wodne na terenie kompleksu stawów: Żuraw, Bąk, Rzekotka i Zapomniany w Kraśniczej Woli, a także na sąsiadujących ciekach – Dopływie z Chyliczek i Dopływie spod Mościsk. Powstałe urządzenia umożliwią piętrzenie i przechwytywanie w 4 wymienionych stawach wód pochodzących z wiosennych roztopów oraz okresowych wezbrań. Po zakończeniu prac zbiorniki będą w stanie zretencjonować niemal 100 tysięcy m3 wody. Zatrzymana w stawach woda będzie stopniowo wykorzystywana przez otaczającą je roślinność.

          Nadleśnictwo zgromadziło niezbędną dokumentację oraz uzyskało wymagane prawem decyzje. Obecnie trwa postępowanie przetargowe zmierzająca do wyłonienia wykonawcy prac. Prace terenowe rozpoczną się najprawdopodobniej w październiku 2020 r. Ponieważ stawy Bąk i Żuraw znajdują się w strefie ochrony gniazdowania bielika, prace na ich terenie muszą zakończyć się do końca bieżącego roku. Całość prac zostanie zrealizowana do końca marca 2021 roku. Koszty inwestycji zostaną pokryte ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko, w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz środków własnych nadleśnictwa.

          Dodatkowym atutem prowadzonej inwestycji będzie poprawa warunków bytowania i zwiększenie bazy żerowej licznie występujących na tym terenie chronionych gatunków ptaków ściśle związanych ze środowiskiem wodnym np. bielików, czapli czy zimorodków. Stawy o łącznej powierzchni niemal 20 ha są również miejscem odpoczynku gęsi w czasie corocznych przelotów.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy