Aktualności Aktualności

Osadzeni zbudują domki dla mieszkańców lasu

W ramach resocjalizacji skazani z Zakładu Karnego w Siedlcach będą budowali domki dla owadów oraz budki lęgowe dla ptaków. Wykonane przez nich schronienia zawisną w siedleckich lasach.

Zasady współpracy między Nadleśnictwem Siedlce i tamtejszym Zakładem Karnym zostały zawarte w podpisanym 4 września porozumieniu. Nadleśnictwo zapewni materiały do budowy domków, a skazani bezpłatnie wykonają z nich schronienia dla ptaków i owadów.

Wspólne przedsięwzięcie ma na celu nie tylko terapię osadzonych, ale również poprawę warunków bytowania ptaków i owadów stanowiących istotny element leśnego środowiska. Uroczyste przekazanie pierwszych schronień nastąpi 2 października.

Do współpracy w tym przedsięwzięciu włączają się również lokalni odbiorcy drewna, którzy przekazują surowiec do produkcji budek.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy