Aktualności Aktualności

Ornitologiczna ciekawostka w łukowskich lasach

Na terenie Nadleśnictwa Łuków zaobserwowano kobuzy. To pierwsza taka obserwacja od wielu lat.

          Trzy osobniki kobuza (Falco subbuteo) zauważył zaprzyjaźniony z nadleśnictwem fotograf przyrody Roman Korlaga. Obserwacja miała miejsce kilka dni temu w sąsiedztwie poligonu wojskowego znajdującego się w granicach nadleśnictwa. Fotograf powiadomił leśników o swoim odkryciu.

          Obecność kilku ptaków może świadczyć o tym, że zdecydowały się one na wyprowadzenie lęgów w okolicznych drzewostanach. Okolica doskonale odpowiada ich wymaganiom, zapewnia zarówno schronienie jak i miejsce do polowania. Łukowscy leśnicy mają nadzieję, że te piękne ptaki na dłużej rozgoszczą się w ich lasach.

          Kobuz (Falco subbuteo) to jeden z mniejszych gatunków sokołów występujących w Polsce. Upierzeniem przypomina sokoła wędrownego, jednak jest od niego znacznie mniejszy i smuklejszy. Rozpiętość skrzydeł waha się między 70 a 85 cm. Podobnie jak u innych ptaków szponiastych samice są większe od samców. Pokarm kobuzów stanowią głównie ptaki oraz duże owady, chwytane przeważnie w locie. Specyficzna budowa ciała sprawia, że ptaki te są bardzo szybkimi i zwinnymi lotnikami.

          Na terenie Polski kobuz, zwany też niekiedy sokołem drzewnym, jest dość nielicznym ptakiem lęgowym objętym ochroną ścisłą. Liczebność polskiej populacji szacowana jest na 2,7-3,5 tysiąca par. Tym bardziej cieszy fakt, że ptak ten pojawił się w łukowskich lasach.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy