Aktualności Aktualności

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu, oraz wydruk i dostawę dwóch publikacji książkowych poświęconych historii oraz pracownikom RDLP w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz wydruk i dostawa dwóch publikacji książkowych poświęconych historii oraz pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Prace obejmują:

 • Opracowanie szaty graficznej dwóch książek,
 • Wykonanie projektu okładek,
 • Korektę językową tekstów,
 • Edycję i przygotowanie zdjęć do druku,
 • Wykonanie niezbędnych ilustracji w postaci infografik i map,
 • Wprowadzenie poprawek i zmian w projekcie oraz tekstach po konsultacji
  z Zamawiającym,
 • Skład i łamanie,
 • Nadanie książkom numeru ISBN przyznawanego Wykonawcy przez Bibliotekę Narodową i wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek uprawnionych,
 • Druk, oprawę i dostarczenie książek do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego wraz ze wzorem formularza ofertowego znajduje się w plikach załączonych na dole strony.

Wymagania dotyczące oferty.

 1. W ofercie powinna znaleźć się wycena w kwotach netto i brutto z wyszczególnieniem cen przypisanych odpowiednio do poszczególnych książek oraz podanych wariantów okładki, oraz całościowe podsumowanie.
 2. Forma złożenia oferty – drogą elektroniczną na adres: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl oraz do wiadomości na adres e-mail: maciej.pawlowski@warszawa.lasy.gov.pl
 3. Termin składania ofert – do 15 lipca 2021 r.
 4. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Nadleśnictwa i inne

 

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy