Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WEWNĘTRZNYM

Dyrektor RDLP w Warszawie ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko specjalista Służby Leśnej / specjalista ds. lasów o zwiększonej funkcji społecznej i ochrony przyrody

Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych oraz biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (znak spr.: DO.101.2.2022).

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej ogłoszeniu.


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Polecamy Polecamy