Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WEWNĘTRZNYM

Dyrektor RDLP w Warszawie ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko: referent / specjalista ds. informatyki.

Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych oraz biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (znak spr.: DO.101.2.2022).

W naborze mogą brać udział tylko i wyłącznie pracownicy zatrudnieni w PGL LP na podstawie umowy o pracę w dniu podpisania ogłoszenia o naborze.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej ogłoszeniu.


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Polecamy Polecamy