Aktualności Aktualności

Ogłoszenie - konsultacje społeczne obszary HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – konsultacje społeczne

Informujemy, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF na terenie nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

9.1.2. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni określi występowanie lasów o szczególnych wartościach ochronnych zgodnie z dostępnymi kryteriami, uznanymi przez FSC-Polska”. –  Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

Wybór powierzchni proponowanych do uznania za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – dalej: „obszary HCVF”, został dokonany na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce”. FSC-Polska. https://pl.fsc.org/pl/dokumenty

Konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wybór powierzchni w ramach obszarów HCVF będą trwały do 20 maja 2019 r. 

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni obszarów HCVF, zapraszamy do konsultacji.

Uwagi można przesyłać na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie lub drogą elektroniczną na adres mailowy ochrona@warszawa.lasy.gov.pl.

W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych również telefonicznie, nr tel. (22) 517 33 22 lub kierować zapytania na ww. adres mailowy.

 

Materiały do pobrania:

Wykaz obszarów HCVF

Mapa obszarów HCVF

Formularz uwag


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy