Aktualności Aktualności

Nowe strefy ochronne ptaków

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wyznaczono kolejne strefy ochrony gniazda bielika (Heliaeetus albicilla) i bociana czarnego (Ciconia nigra).

Nowe strefy ochrony gniazd bielików zostały wyznaczona na terenie Nadleśnictw Mińsk i Łuków. Stosowne decyzje wydali Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska w Warszawie i Lublinie. Przeprowadzone przed wydaniem decyzji lustracje terenowe potwierdziły obecność w gniazdach zarówno dorosłych osobników, jak i piskląt. Oznacza to, że ptaki dobrze czują się w wybranych przez siebie miejscach.

Bielik to największy lęgowy ptak drapieżny w naszym kraju. Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2,5 metra, a waga dorosłych samic, które są nieco większe od samców, sięga 6 kilogramów. Gniazdo bielików to okazała konstrukcja posadowiona najczęściej na wytrzymałym starym drzewie, zbudowana z dość grubych kawałków drewna. Jedno gniazdo wykorzystywane jest przez parę ptaków przez wiele lat, a jego masa może dochodzić do 1000 kg. Pokarm bielików stanowią ryby oraz ptaki wodne, nie gardzi również ssakami i padliną. Ptaki osiągają dorosłość w wieku ok 4-5 lat.

Bocian czarny zwany hajstrą to bliski kuzyn znanego wszystkim bociana białego. W odróżnieniu od niego, bocian czarny prowadzi wyjątkowo skryty tryb życia, a swoje gniazda zakłada zazwyczaj w głębi lasu, z dala od siedzib ludzkich. Pokarm bociana czarnego stanowią głównie małe ryby i płazy, które łowi w śródleśnych rzekach, stawach czy rozlewiskach. Liczebność tego gatunku w Polsce szacowana jest na 1200-1400 par.

Przypominamy, że bieliki i bociany czarne są w Polsce objęte ochroną ścisłą, a wokół ich gniazd wyznacza się specjalne strefy ochronne, by ptaki nie były niepokojone.


Nadleśnictwa i inne

 

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy