Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Celestynów wyróżnione

Kapituła Konkursu o Nagrodę Starosty Otwockiego – „Buzdygan Marszałka Bielińskiego”, doceniła pracę celestynowskich leśników, przyznając Nadleśnictwu Celestynów wyróżnienie w kategorii „Filantrop Roku”.

Ważnym elementem pracy celestynowskich leśników są działania na rzecz społeczeństwa – edukacja leśna różnych grup wiekowych, udostępnianie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji, a także współpraca z lokalnymi instytucjami i samorządami przy organizacji przedsięwzięć skierowanych do lokalnych społeczności. To właśnie ten obszar działalności Nadleśnictwa Celestynów doceniło jury Konkursu.

Konkurs o Nagrodę Starosty Otwockiego skierowany jest do przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Jego organizatorami od wielu lat są: Powiat Otwocki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie i Klub Nowej Gospodarki.

Firmy i organizacja pozarządowe zaproszone do konkursu otrzymują nagrody i wyróżnienia w 7 kategoriach, między innymi – Pracodawca Roku, Filantrop Roku, Firma Roku czy Innowator Roku. Najwyższym wyróżnieniem w Konkursie jest nagroda Starosty Otwockiego – „Buzdygan Marszałka Bielińskiego”.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy