Aktualności Aktualności

Komunikat - zasady funkcjonowania biura

Aktualne zasady funkcjonowania biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) ustala się następujące zasady obsługi interesantów:

  • w tym samym czasie w biurze RDLP nie może przebywać więcej niż jeden interesant korzystający z prawa wglądu do akt postępowań administracyjnych lub korzystający z prawa do zgłoszenia skargi lub wniosku w formie ustnej,
  • przyjmowanie interesantów może mieć miejsce tylko w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu - pokój nr 31,
  • interesanci z zachowaniem obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 mogą osobiście dostarczać wnioski w sprawie wyłączeń gruntów z produkcji leśnej a także inne dokumenty związane z zapewnieniem pomocy obywatelom, w tym skargi, wnioski, petycje do kancelarii biura RDLP, pokój nr 30, korzystając z wejścia-klatki C, w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00,

W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, mailowo lub telefonicznie.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej RDLP w Warszawie - /pgl_lp_1771/SkrytkaESP

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 uprzejmie prosimy wchodzących do siedziby biura RDLP o przestrzeganie zasady DDM (DYSTANS - DEZYNFEKCJA – MASECZKA).


Nadleśnictwa i inne

 

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy