Aktualności Aktualności

Kolejne strefy ochronne bielika

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wyznaczono dwie nowe strefy ochrony gniazd bielika (Heliaeetus albicilla).

Strefy zostały wyznaczone na terenie Nadleśnictwa Jabłonna. Stosowne decyzje wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Wizje terenowe przeprowadzone przed wydaniem decyzji o wyznaczeniu stref, potwierdziły występowanie gniazd oraz obecność w nich ptaków wraz z młodymi. Oba gniazda zlokalizowane są na sosnach, na wysokości ok 20 i 23 metry nad poziomem terenu. W sumie na terenie lasów RDLP w Warszawie wyznaczonych jest 17 stref całorocznej i okresowej ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bielików.

Bielik to największy lęgowy ptak drapieżny w naszym kraju. Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2,5 metra, a waga dorosłych samic, które są nieco większe od samców, sięga 6 kilogramów. Gniazdo bielików to okazała konstrukcja posadowiona najczęściej na wytrzymałym starym drzewie, zbudowana z dość grubych kawałków drewna. Jedno gniazdo wykorzystywane jest przez parę ptaków przez wiele lat, a jego masa może dochodzić do 1000 kg. Pokarm bielików stanowią ryby oraz ptaki wodne, nie gardzi również ssakami i padliną. Ptaki osiągają dorosłość w wieku ok 4-5 lat.

Przypominamy, że bieliki są w Polsce objęte ochroną ścisłą, a wokół ich gniazd wyznacza się specjalne strefy ochronne, by ptaki nie były niepokojone. Gatunek wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

W ostatnich latach, również dzięki działaniom podejmowanym przez leśników, liczebność bielików w Polsce wzrasta. W lipcu powołane zostały 2 strefy ochrony gniazd bielików w Nadleśnictwach Garwolin i Sokołów. Natomiast w czerwcu informowaliśmy o sukcesie lęgowym pary bielików gnieżdżących się na terenie Nadleśnictwa Chojnów.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy