Aktualności Aktualności

Jasna i ciemna strona światła – spotkanie edukacyjne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie w imieniu Nadleśnictwa Celestynów wraz ze Stacją Obserwacyjną Obserwatorium Astronomicznego UW w Ostrowiku zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w spotkaniu edukacyjnym „Jasna i ciemna strona światła”, które odbędzie się 11 maja w godz. 10:00-17:00 w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie oraz Stacji Obserwacyjnej w Ostrowiku.

Tematem wydarzenia będzie wpływ światła na różne organizmy oraz biologiczne zmiany wynikające z nadmiernego sztucznego światła. Podczas spotkania odbędzie się wykład, spacer edukacyjny, a także zwiedzanie Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego UW. Wydarzenie zakończy się wspólnym ogniskiem.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba uczestników ograniczona – obowiązują zapisy. Wydarzenie jest skierowane do dorosłych oraz młodzieży w wieku od 16 lat.  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w wydarzeniu, należy wysłać uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie https://celestynow.warszawa.lasy.gov.pl na adres e-mail: roza.brytan@warszawa.lasy.gov.pl  do 9 maja 2024 r. do godziny 15:00. Osoby zgłaszające uczestnictwo otrzymają e-mail potwierdzający udział w wydarzeniu zgłaszanych przez nie osób. O uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://celestynow.warszawa.lasy.gov.pl

Szczegółowy harmonogram wydarzenia:

10:00 – rozpoczęcie spotkania w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie

10:15 – „Jak mądrze rozświetlać ciemności nocy?” wykład prof. Krystyny Skwarło-Sońty

11:10 – spacer edukacyjny (ok. 5 km) na temat leśnej fauny i flory oraz wpływu światła

             na różne organizmy

13:30 – zwiedzanie Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego UW

             w Ostrowiku oraz quiz dla uczestników

15:15 – powrót autokarem do Centrum Edukacji Leśnej

15:45 – ognisko

17:00 – zakończenie spotkania w Centrum Edukacji Leśnej

Zapraszamy!


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Polecamy Polecamy