Aktualności Aktualności

AKCJA "MAJÓWKA 24" DLA WSPÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA

W dniach od 29 kwietnia do 9 maja br. Straż Leśna na terenie całej Polski, w tym na terenie RDLP w Warszawie, przeprowadzi akcję „Majówka 24”. Jej celem jest przeciwdziałanie przejawom szkodnictwa leśnego.

W jej trakcie nacisk położony będzie na egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Strażnicy leśni będą przede wszystkim reagowali na wszelkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych wynikających z ustawy o lasach, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuację tj. nielegalny wjazd pojazdów silnikowych do lasu czy zastawianie leśnych dróg pożarowych czy rogatek. Do współpracy w ramach akcji leśnicy zaproszą inne służby, m. in. Policję, Państwową Straż Łowiecką, Państwową Straż Rybacką.

Lasy Państwowe są dostępne dla każdego. To doskonałe miejsce do uprawiania turystyki i rekreacji. Przypominamy kilka podstawowych zasad leśnego savoir-vivre, czyli zasad zachowania na terenach leśnych:

  • Nie wjeżdżaj samochodem na drogi leśne. Parkuj tylko w miejscach oznaczonych, na parkingach leśnych i miejscach postoju. Nie zWYDZIAŁastawiaj autem dróg pożarowych;
  • Wędruj wyznaczonymi szlakami. Pamiętaj, że uprawy leśne i młodniki do 4 m. wysokości objęte są stałym zakazem wstępu, nie wchodź na nie, by nie niszczyć młodych drzew; 
  • Nie płosz zwierząt, nie niszcz mrowisk, gniazd i nor. Zachowuj się cicho i z rozwagą. Nie zrywaj i nie niszcz roślin – część z nich jest pod ochroną;
  • Nie rozpalaj ognisk i nie używaj  otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. Spacerując po lesie nie pal papierosów, każda iskra to niebezpieczeństwo pożaru;
  • Trzymaj na smyczy swojego psa, aby nie płoszył innych zwierząt;
  • Nie zabieraj zwierząt z lasu. Pamiętaj, że młode zwierzęta, tylko z pozoru są bezbronne, w rzeczywistości zawsze w pobliżu znajdują się dorosłe osobniki;
  • Pozostaw las taki jakim go zastałeś, nie śmieć, nie zanieczyszczaj wód, nie rozkopuj leśnej ściółki, nie niszcz drzew, krzewów i innych roślin.
  • Jeśli zauważysz pożar lub dym - niezwłocznie powiadom Straż Pożarną i podaj lokalizację. Nie próbuj gasić pożaru na własną rękę.

Przed wycieczką do lasu warto sprawdzić aktualny stopień zagrożenia pożarowego. Można to zrobić korzystając z aktualizowanych codziennie map dostępnych w Banku Danych o Lasach:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy 

Trasę wycieczki można zaplanować korzystając z portalu Czas w Las. Można tam m.in. znaleźć lokalizację parkingów i miejsc postojowych:

https://czaswlas.pl/


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Polecamy Polecamy