Projekty rozwojowe Projekty rozwojowe

Polskie Domy Drewniane – Mieszkaj w zgodzie z Naturą

Projekt Polskie Domy Drewniane jest działaniem rozwojowym PGL LP.

Projekt Polskie Domy Drewniane jest działaniem rozwojowym PGL LP.

Projekt ma na celu wprowadzenie do powszechnego stosowania zasad zrównoważonej gospodarki środowiskowej poprzez:

 • poprawę bilansu węglowego (magazynowanie CO2 w budynkach z drewna oraz tym samym ograniczenie emisji CO2 powstającego przy produkcji materiałów budowlanych używanych do technologii murowanej – cement, styropian itp.) - budowę budynków energooszczędnych z drewna na potrzeby własne;
 • poprawę bilansu energetycznego – mniejsze zużycie energii pierwotnej niezbędnej do utrzymania budynków;
 • do propagowanie efektywnego wykorzystanie surowca drzewnego jako materiału budowlanego;
 • gromadzenie i udostępnianie bazy wiedzy oraz dobrych praktyk związanych z budownictwem z drewna na potrzeby własne oraz sektora publicznego.

Cele projektu:

 1. Ograniczanie emisji CO2 poprzez szersze wykorzystanie drewna jako najbardziej pro-środowiskowego surowca budowlanego.
 2. Opracowanie i wdrożenie standardów technicznych dla energooszczędnego budownictwa z drewna stosowanego w PGL LP .
 3. Ochrona dziedzictwa architektonicznego oraz zanikających profesji związanych z obróbką drewna poprzez wspieranie szkolnictwa zawodowego.
 4. Aktywne wspieranie innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem drewna w budownictwie energooszczędnym .
 5. Zwiększenie ilości inwestycji energooszczędnych wykorzystujących drewno jako główny materiał budowlany.
 6. Obniżenie zużycia energii w PGL LP.

W latach 2018 – 2019 jednostki z zasięgu terytorialnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zrealizowały następujące inwestycje wpisujące się w założenia projektu:

 • Budowa dwóch samodzielnych kancelarii leśniczego w szkieletowej technologii drewnianej  w Nadleśnictwie Jabłonnej
 • Budowa samodzielnej kancelarii leśniczego w szkieletowej technologii drewnianej w Nadleśnictwie Łuków

W 2019 roku planowane jest zakończenie realizacji „Centrum Promocji Drewna JATA – Obiekt wielofunkcyjny w leśnictwie Jata” przy maksymalnym wykorzystaniu drewna i materiałów drewnopochodnych w Nadleśnictwie Łuków

W najbliższych latach jednostki z zasięgu terytorialnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie planują kolejne inwestycje kubaturowe z maksymalnym wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych :

 • Budowa osady leśnej przy maksymalnym wykorzystaniu drewna i materiałów drewnopochodnych w Nadleśnictwie Drewnica.
 • Budowa samodzielnej kancelarii leśniczego w szkieletowej technologii drewnianej w Nadleśnictwie Drewnica.
 • Budowa budynku biurowego przy maksymalnym wykorzystaniu drewna i materiałów drewnopochodnych w Nadleśnictwie Płońsk – 2018/ 2019 rok.
 • Budowa samodzielnej kancelarii leśniczego w szkieletowej technologii drewnianej w Nadleśnictwie Pułtusk.
 • Budowa samodzielnej kancelarii leśniczego w szkieletowej technologii drewnianej w Nadleśnictwie Siedlce.