Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

W związku z wdrożeniem Krajowych standardów odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC FSC-NSTD-FM-PL (punkt 9.1 zasad i kryteriów FSC) na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wyznaczone zostały Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce.

    Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, zwane również obszarami HCVF to obszary, które wyznacza się zgodnie z „Kryteriami wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce (2006)” https://pl.fsc.org/pl/dokumenty.

Zgodnie z Kryterium wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zostały wyznaczone obszary HCVF pięciu kategorii:

  1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji różnorodnych wartości biologicznych (HCVF 1).
  2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (HCVF 2).
  3. Lasy zawierające rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (HCVF 3).
  4. Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (lasy wodochronne, glebochronne) (HCVF 4).
  5. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (HCVF 6).

Szczegółowa lokalizacja obszarów HCVF poszczególnych kategorii została przedstawiona na interaktywnej mapie. Poniżej znajduje się również zestawienie wydzieleń leśnych lub ich fragmentów uznanych za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

Dodatkowe informacje dotyczące wyznaczonych powierzchni można uzyskać pod numerami telefonów właściwych nadleśnictw lub wysyłając zapytanie na adres właściwego nadleśnictwa lub Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (rdlp@warszawa.lasy.gov.pl).