Wydawca treści Wydawca treści

Informacje o ASF

Afrykański Pomór Świń to choroba wirusowa niezagrażająca człowiekowi.

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików znaleźć można w umieszczonych poniżej odnośnikach.

1. Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego

2. Informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii

3. Mapa obszarów objętych restrykcjami, ognisk i zanotowanych przypadków choroby

 

Materiały do pobrania