Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu tworzy się w celu ochrony wyróżniającego się krajobrazu ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie znajduje się 10 obszarów chronionego krajobrazu. Zajmują one łącznie powierzchnię około 74 tys. ha. Największym z nich jest Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, którego całkowita powierzchnia wynosi około 148 409 ha, a jego granice sięgają daleko poza teren tutejszej dyrekcji.