Magazyn Magazyn

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Warszawie położona jest w centralnej części Polski. Administruje lasami na terenie województwa mazowieckiego oraz małym fragmentem lasów w województwie lubelskim.

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce i tak jak one podlega Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. RDLP w Warszawie nadzoruje działalność 15 jednostek terenowych - 14 nadleśnictw oraz Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach.

Projekty i fundusze

Projekt Polskie Domy Drewniane jest działaniem rozwojowym PGL LP.