Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i montaż drzwi szklanych z kontrolą dostępu w części korytarza biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż drzwi szklanych (szkło matowe) pełniących docelową funkcję bramki z kontrolą dostępu w części korytarzowej biura RDLP w Warszawie. Drzwi (podwójne), wykonane ze szkła o grubości około 8 - 10 mm, wysokości skrzydła drzwiowego około 210 cm, muszą być zamontowane w sposób umożliwiający ich częste otwieranie i możliwie szybkie domykanie po przejściu z uwagi na ich umiejscowienie w części korytarzowej. Muszą być one doposażone w czytnik/czytniki i zamek (np. elektromagnes lub elektrozaczep) współpracujące z systemem kontroli dostępu firmy HSK, w który doposażone jest biuro RDLP w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego wraz ze wzorem formularza ofertowego znajduje się w plikach na dole strony.

 

Wymagania dotyczące oferty.

1. W ofercie powinny się znaleźć: elementy składowe związane z realizacją zamówienia (tj. całkowity koszt realizacji zamówienia) i ich wycena w kwotach netto i brutto z wyszczególnieniem cen przypisanych odpowiednio do poszczególnych elementów, z podziałem na warianty i całościowym podsumowaniem.

2. Forma złożenia oferty – drogą elektroniczną na adres: zbigniew.dola@warszawa.lasy.gov.pl oraz do wiadomości na adres e-mail: administracja@warszawa.lasy.gov.pl

3. Termin składania ofert – do 26 sierpnia 2021 r.

4. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.