Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym pn.: „Dostawa oprogramowania: Windows Server 2022 Standard 16 CORE, Microsoft Office LTSC Standar 2021, Adobe Acrobat Pro 2020”

Szczegółowy opis warunków oraz zakres postępowania znajduje się w pliku „Zaproszenie do składania ofert”, umieszczonym na dole strony.

Ofertę należy przesłać do dnia 16.12.2021r. na adres informatyka@warszawa.lasy.gov.pl