Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Szczegółowy opis warunków oraz zakres postępowania znajduje się w pliku „Zapytanie ofertowe - sprzątanie biura RDLP w Warszawie” umieszczonym na dole strony.

Oferty można składać osobiście w kancelarii biura RDLP w Warszawie w terminie do 18.11.2021 r. do godz. 12:00.