Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca leśników z terytorialsami

W środę 29 czerwca w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy między leśnikami i żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Porozumienie podpisali: Marek Roman – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz płk Mieczysław Gurgielewicz – dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wspólne działania leśników i terytorialsów mają na celu m.in. wzmacnianie zdolności obronnych kraju, współpracę w sytuacjach kryzysowych, wymianę doświadczeń, a także organizację wspólnych szkoleń czy prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych skierowanych do lokalnych społeczności.

Jak zgodnie podkreślają sygnatariusze porozumienia – dobra współpraca między leśnikami i żołnierzami trwa od lat, a podpisany dziś dokument dodatkowo ją scementuje.