Asset Publisher Asset Publisher

Wspólnie dla zdrowia psychicznego

Las jest doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji. Pozytywnie wpływa nie tylko na nasz organizm, ale również na naszą psychikę. Nawet krótka wizyta w środowisku leśnym pozwala się wyciszyć i zmniejszyć stres.

            O pozytywnym wpływie lasu na nasze zdrowie i samopoczucie doskonale wiedzą leśnicy z Nadleśnictwa Drewnica. Wspólnie z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica postanowili wykorzystać las jako miejsce rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

            W tym celu 18 października podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy. Sygnatariuszami porozumienia byli Artur Delegacz – nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica oraz Roman Robert Jędrzejczak – prezes zarządu i Przemysław Zaboklicki – członek zarządu Szpitala.

            W ramach zawartego porozumienia planowane jest m.in. wspólne opracowanie oferty edukacyjnej dla osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzenie działań zmierzających do kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – zrozumienia, tolerancji, życzliwości i przeciwdziałania dyskryminacji.

            Pacjenci szpitala będą również uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych  prowadzonych przez leśników.

            Pamiątką podpisanego porozumienia jest dąb zasadzony wspólnie przez leśników i zarząd szpitala.