Asset Publisher Asset Publisher

Wspólna korzyść z zamiany gruntów w Celestynowie

Na mocy podpisanego w ostatni piątek aktu notarialnego dokonano zamiany gruntów między nadleśnictwem i Gminą Celestynów. Na zamianie skorzystają zarówno mieszkańcy gminy, jak i leśnicy.

            W ramach transakcji Nadleśnictwo Celestynów przekazało Gminie grunt o powierzchni 0,33 ha przylegający do terenu Szkoły Podstawowej im. „Polskich Dzieci Syberyjskich” w Starej Wsi. Powiększenie terenu szkoły pozwoli na rozbudowę istniejącej placówki oraz poprawę warunków zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

            W zamian za otrzymany grunt, Gmina Celestynów przekazała nadleśnictwu dwie działki leśne o powierzchni 1,86 ha położone w pobliżu wsi Jatne. Nieruchomości przejęte przez nadleśnictwo położone są w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Ich przejęcie ułatwi celestynowskim leśnikom prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej na tym terenie.