Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga – okresowy zakaz wstępu do lasów (aktualizacja 29.04)

Z uwagi na utrzymujące się warunki pogodowe oraz bardzo duże zagrożenie pożarowe na terenie 7 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu.

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, od ponad miesiąca utrzymuje się trzeci, najwyższy, stopień zagrożenia pożarowego. Jest to efekt łagodnej, bezśnieżnej zimy oraz ciepłej i pozbawionej opadów wiosny.

          Panująca od wielu dni słoneczna i ciepła pogoda sprawiła, że w części terenów leśnych wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 rano spadła poniżej poziomu 10%. Gdy taka sytuacja utrzymuje się przez 5 kolejnych dni, nadleśniczy ma obowiązek wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasów.

Do lasów nie wolno wchodzić na terenie Nadleśnictw: Jabłonna, Łochów, Ostrów Mazowiecka, Płońsk, Pułtusk, Sokołów i Wyszków.

          Wprowadzone zakazy mają charakter okresowy i zostaną odwołane, gdy tylko zmniejszy się niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Informacje o wprowadzonych zakazach wstępu oraz aktualny stopień zagrożenia pożarowego można sprawdzić korzystając z map dostępnych na stronie Lasów Państwowych i stronie Banku Danych o Lasach oraz w aplikacji mobilnej mBDL. Mapy te są aktualizowane dwa razy w ciągu dnia – po zebraniu danych z pomiarów terenowych o godz. 9:00 i 13:00.

Leśnicy przypominają, aby w lesie nie używać ognia, a w razie zauważenia ognia lub dymu zdzwonić pod numer 998 lub 112.