Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga na szkody od wiatru

Silne wiatry, przechodzące nad Polską w ostatnich dniach, uszkodziły lasy na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Szkody wyrządzone przez wichury mają przede wszystkim charakter rozproszony, co oznacza, że uszkodzeniu uległy pojedyncze drzewa lub niewielkie grupy drzew. Jednak w trzech nadleśnictwach wystąpiły również szkody powierzchniowe. Dlatego też nadleśniczowie Nadleśnictw Jabłonna, Ostrów Mazowiecka i Wyszków podjęli decyzje o wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu na terenach objętych klęską. Szczegółowe informacje o okresach obowiązywania zakazów można znaleźć na stronach internetowych nadleśnictw.

Zeszłotygodniowe wiatry uszkodziły łącznie niemal 50 tysięcy m3 drewna.

Aktualnie w lasach wszystkich nadleśnictw RDLP w Warszawie trwają intensywne prace nad usuwaniem powstałych szkód i zapewnieniem bezpieczeństwa osobom korzystającym z lasów.

Nadal utrzymuje się wietrzna pogoda, dlatego apelujemy, by z wizytą w lesie poczekać aż wiatr osłabnie. Przypominamy również, że w trosce o własne bezpieczeństwo nie należy wchodzić na tereny dotknięte klęską wiatrołomów i wiatrowałów. Szczegółowe informacje o obszarach objętych okresowym zakazem wstępu do lasu można znaleźć na mapach Banku Danych o Lasach.